Fotomosaik av vrakplatsen vid Halifax HR-871

Fotomosaik av vrakplatsen vid Halifax HR-871

Fotomosaik från kartläggning av vrakdelar. I April månad i år påbörjade Swedish coast and sea center tillsammans med Halifax 57 Rescue Canada en omfattande kartläggning av vrakdelar på den fina sandbottnen omkring det störtade bombplanet Halifax Hr-871 strax söder om...
BOTTENDÖD I HANÖBUKTEN!

BOTTENDÖD I HANÖBUKTEN!

HAVET LUKTAR SOM EN SUR FIS. Alla vet att de grunda bottnarna är de viktigaste uppväxtområdena för allt liv i havet och ändå fortsätter vi att släppa ut näringsämnen och föroreningar i grunda områden som i sin tur skapar bottendöd. Varför görs inget för att skydda...
Dykexpedition 2 efter I P Suhr

Dykexpedition 2 efter I P Suhr

Nytt datum på Dykexpedition nr. 2 efter I P Suhr Följ med och lös gåtan var I P Suhr förliste och vilket fartyg som döljer sig bakom ”mässingvraket”. SCSC i samarbete med PDyk söker ytterligare två till fyra dykare som är intresserade av fastställa IP Suhrs...