Fotomosaik från kartläggning av vrakdelar.

I April månad i år påbörjade Swedish coast and sea center tillsammans med Halifax 57 Rescue Canada en omfattande kartläggning av vrakdelar på den fina sandbottnen omkring det störtade bombplanet Halifax Hr-871 strax söder om Falsterbo. Kartläggningen och fotomosaik utfördes av Skywater-media har varit en förberedande fas inför bärgningarna av flygplansresterna.foto

Vrakplatsen är dokumenterad med 3D-teknik och utifrån detta material har det skapats en storskalig fotomosaik på hela 30.000 MP (megapixel). En fotomosaik är flera bilder av en plats eller föremål sammansatta utan skarv till en bild. Arbetet med att fotografera vrakplatsen har tagit nästan 5 månader och cirka 3500 av bilderna har används för att framställa mosaiken, som är stor nog för att kunna fylla en hel vägg.

Målet med kartläggningen är bland annat att tillverka bilder, filmmaterial och 3D-modeller till en utställning om projektets gång. En del av materialet har redan visats på Bombers Command Museum, Alberta i Kanada, där alla delar från vraket ska användas för att restaurera ett Halifax flygplan till utställningsskick.

I mitten av Augusti påbörjades bärgningen av de två första Rolls Royce Merlin motorerna omedelbart efter att kartläggningen slutförts. Idag ligger dessa motorer i sötvatten för konservering.

Årets kalla och oroligare väder har gjort sitt intåg och vi beräknar att återuppta projektarbetet i April nästa år.vers7public2lowresexpl

Mer information om projektet hittar ni under fliken: http://www.coastandseacenter.se/category/hr871/
För mer information kontakta:

Jan Christensen – SCSC Projektledare HR-871
Tel. 0708-443942
jan@coastandseacenter.se