DT-Divers donerar 30 279kr till SCSC.

DT-Divers donerar 30 279kr till SCSC.

Medlemmarna i den Skånebaserade dykklubben DT-Divers har donerat 30 279 kr till SCSC. Vid det senaste årsmötet bestämdes att dykklubben skulle läggas ned i sin nuvarande form och att huvuddelen av de medel man förfogade över skulle doneras för aktiviteter som främjar...

Det pågår provtagningar och filmning i Hanöbukten.

Hanöbukten mår inte bra. Fisken har sår och bölder och faunan på botten ser inte bra ut. Det finns fortfarande möjligheter att vrida trenden tillbaka. SCSC har tillsammans med Samverkan Hanöbukten initierat en kartläggning och statusbedömning av miljön.  Foto: Sten...