Medlemmarna i den Skånebaserade dykklubben DT-Divers har donerat 30 279 kr till SCSC. Vid det senaste årsmötet bestämdes att dykklubben skulle läggas ned i sin nuvarande form och att huvuddelen av de medel man förfogade över skulle doneras för aktiviteter som främjar miljön och sportdykningen. SCSC är djupt tacksamma för detta och kommer på bl.a. vår hemsida redogöra för hur vi använder denna donation.