Här nedan kan du ladda ner hela projektrapporten för vecka 27.

Rapporten består av tre delar:
Rapport HR871 vecka 27 Del 1:3
Rapport HR871 vecka 27 Del 2:3
Rapport HR871 vecka 27 Del 3:3

För mer information kontakta:

Jan Christensen – SCSC (projektledare HR871)
0720-803042
jan@coastandseacenter.se