Nytt datum på Dykexpedition nr. 2 efter I P Suhr

Följ med och lös gåtan var I P Suhr förliste och vilket fartyg som döljer sig bakom ”mässingvraket”.

SCSC i samarbete med PDyk söker ytterligare två till fyra dykare som är intresserade av fastställa IP Suhrs förlisningsplats och identifiera vrakrester som går under arbetsnamnet ”mässingvraket”, vilket kan vara vraket efter I P Suhr, men möjligen också ett annat fartyg. Det finns nämligen motstridiga uppgifter om var I P Suhr sjönk. Vi kommer därför att dyka på två ställen, dels på ”mässingvraket och dels på en annan position. Dykningarna sker strax utanför Kåseberga på 10 resp 15 m djup. På lördagen blir dagen bottensök på ” en annan position” och på söndagen blir det identifiering av “mässingvraket”, bl.a genom friläggning, inmätning och fotografering.

Målet för expeditionen är att kunna ge ut en skrift om vad som hände IP Suhr och var denna ånglastare förliste, samt svara på vilket fartyg som döljer sig bakom ”mässingvraket”

Expedtionen sker lördag till Söndag den 4-5 februari med påmönstring kl 08.00 den 4 februari, antingen i Kåseberga eller Ystad hamn. Plats meddelas senare.

Kostnaden delar vi lika och den är 5000 kr/dag, dvs totalt 10.000 kr för båda dagarna med PDyk och Baltic Explorer. Blir vi 8 st dykare blir kostnaden alltså 1.250 kr/dykare exkl. uppehälle.

Jag skall försöka boka restaurang till oss på lördag kväll i närheten av Kåseberga hamn.

I nuläget är fyra dykare, som var med vid förra expeditionen, anmälda men det finns plats för 2 dykare till på live aboard och ytterligare två som sover i land. Återkom gärna med positivt svar till undertecknad per mejl eller till SCSC – Per Olsson om att du vill följa med.

Vi ses

För mer information kontakta:

Per Olsson – Projektledare. per@coastandseacenter.se

ipsuhr