1944 störtade ett postflygplan strax utanför Falsterbo (Östersjön, Focke Wulf Fw 200 ”Condor” med registreringen D-ARHW. 


Dykningar har genomförts i nutid och tydliga spår efter vraket har gjorts. SCSC har försökt få detta drygt 70-åriga kulturarv skyddat genom Sjöfyndslagen, detta utan lyckat resultat.Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat att inget prövningstillstånd lämnas, Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Skäl för beslut:
“Av 1 paragrafen sjöfyndslagen framgår att den som vid svensk kust bärgar övergivna fartyg eller fartygslämningar eller redskap eller gods som hör till fartyg är skyldig att anmäla fyndet till polismyndigheten. Med “fartyg” avses enligt Transportstyrelsen, en farkost som är avsedd att användas till sjöss och som har skrov och konstruktiv styrförmåga (t.ex. ett roder). Ett flygplan är inte avsett att användas till sjöss, varför det inte kan anses vara ett fartyg och omfattas ärmed ej av sjöfyndslagen.”

 

Skärmavbild 2017-12-06 kl. 16.42.03

 

SCSC tycker det är beklagligt att vi inte kan få dessa guldkorn från vår historia skyddade så att vi i lugn och ro och under kontrollerade former kan få detta kulturarv säkrat för kommande generationer.

 

Vad tycker du?

 

Läs mer om Postflygplanet via denna länken – klicka här