Hur förbättrar vi miljön i Hanöbukten?

Imorgon kommer SCSC att delta i ett stormöte om miljötillståndet i Hanöbukten, vi kommer både sitta med i paneldebatten genom Kjell Andersson samt att aktiv delta i de handlingsdiskussioner som är tänkta att genomföras.Foto: Peter BrinchDen röda tråden på mötet handlar om samverkan och hur samhällen i detta område kan hantera de kostnadsdrivande utmaningar som exempelvis förorenat vatten och sediment, gamla synder och kusterosion för med sig.

Hanöbukten,SCSC,Stormöte,

Vår grundsyn är att utsläppen till Hanöbukten måste renas i en högre grad än vad som görs idag. Dessutom tycker vi att trålfisket bör flyttas ut till den Svenska ekonomiska zonen och helst på sikt försvinna helt från hela Östersjön. Om SCSCs grundsyn skulle tillämpas så skulle detta oaktat leda till att fler kustfiskare skulle kunna ha sin näring i området tillika skulle möjligheterna för ett utökat sportfiske kunna bli en realitet. En aktivare och mer hållbarhetsmedveten verksamhet kommer att skapa fler arbetstillfällen och en ökad turism utan att för den skull göra avkall på en mer skonsam hantering för djur- och växtlivet i vårt hav.

Foto: Robert Hansson / SCSC

För mer vidare information:

Kjell Andersson, SCSC, 0704-912484
Kjell@coastandseacenter.se