Lokalt Informations- och Planeringsmöte för Hanöbukten

9 februari klockan 18.30, platsen är IOGT Tosteberga, Bodavägen 30

Värd är Tosteberga Byalag

Alla är välkomna. Inte bara direkta intressenter för Hanöbukten, utan även du som har ett allmänt intresse för buktens miljö och/eller förslag på aktiviteter. Kanske känner du till någon plats som vi bör titta lite närmare på eller vill du kanske sponsra projektet.

Under mötet hoppas vi på att idéer för Hanöbukten 2017 samlas och diskuteras. Detta kan röra:

  • Kort information om vad som gjorts 2016.
  • Gemensam vision och målsättning.
  • Marina undersökningar, filmning provtagningar. 
  • Informationsinsamling och plattform för inlämnande av lokala observationer.
  • Hur aktiverar vi t ex. skolorna/boende.
  • Informationsspridning och Utställningar. 


Välkomna!
Tosteberga Byalag,
Swedish Coast And Sea Center Erik Skog, Kjell Andersson
World Maritime University, Jennie Larsson

Artiklarna och filmen som SCSC tagit fram finns på: http://www.coastandseacenter.se

En plattform för lokal samverkan och samordning av människor som vill engagera sig för Hanöbukten är under uppbyggnad. Denna går under namnet Samverkan för Hanöbukten och kommer ta tydligare form under 2017. Vill du följa hur det går, se här:  https://www.facebook.com/hanobukten