Vi inleder Hanöbukten 2017 med ett öppet möte den 21 januari klockan 14.00 i Äppelgården, Kivik. Adressen är Eliselundsvägen no 8.

Värd är Kiviks Museum, Dafvid Hermansson, Museistyrelsens ordförande

Medarrangörer är Kiviks Byalag, Studieförbundet Vuxenskolan, Kiviks Församling, Kiviks Turism, Ålakustens Kulturarvsförening, samverkan Hanöbukten och Swedish Coast and Sea Center.

Alla är välkomna till denna informations- och planeringsdag. Inte bara intresserade deltagare, utan även du som har förslag på aktiviteter eller undersökningsobjekt, vill sponsra projektet eller bara är nyfiken.

Under planeringsdagen ska tankar och idéer för Hanöbukten 2017 samlas och diskuteras. Detta kan röra:

  • Kort information om vad som gjorts 2016.
  • Gemensam vision och målsättning.
  • Marina undersökningar, filmning provtagningar. 
  • Informationsinsamling och plattform för inlämnande av lokala observationer.
  • Hur aktiverar vi t ex. skolorna/boende.
  • Informationsspridning och Utställningar. 

Vi bjuder på kaffe.

Välkomna
Dafvid, Andreas, Jennie, Kjell

Artiklarna och filmen som SCSC tagit fram finns på: http://www.coastandseacenter.se

En plattform för lokal samverkan och samordning av människor som vill engagera sig för Hanöbukten är under uppbyggnad. Denna går under namnet Samverkan för Hanöbukten och kommer ta tydligare form under 2017. Vill du följa hur det går, se här:  https://www.facebook.com/hanobukten