Är alla utsläpp i Hanöbukten verkligen okej?

Skall inte utsläpp i Hanöbukten som godkänts av miljömyndigheterna se bättre ut än på våra bilder? Utsläppen filmades och fotograferade under Lunds Universitets kunskapsprojekt Havsresan 2014.

Utsläppet som kommer från företaget är på flera hundra liter i sekunden och rinner ut genom ett rör i Hanöbukten. Företaget gör inget fel då de har tillstånd att släppa ut sitt spillvattnet.

Hanöbukten,SCSCBild 1 visar det förorenade bruna vattnet vid en av utsläpps punkterna. Det är 30 grader varmt och innehåller bland annat restprodukter från trä, lignin och fosfor och kväve.

Gropahålet är en liten, sjöliknande utvidgning av Helgeå precis innan den mynnar i Hanöbukten norr om Kivik. Sötvattnet i ån kommer bland annat från Småland. Sötvattnet innehåller bland annat fosfor och kväve och med en otrolig mängd partiklar som lägger sig och kväver allt på botten.

Båda dessa utsläpp är därför en utmaning om man vill ha ett hållbar användning av vårt kustvatten. Kan vi lyckas blir Hanöbukten av med två föroreningskällor.

Vi i Swedish Coast And Sea Center skulle vilja veta om någon har idéer om hur en rening av dessa 2 utsläpp skulle kunna gå till.

Bild 2 visar jämförelsen mellan företagets förorenade vatten och rent kranvatten.Hanöbukten,SCSC,

Filmen är tagen ca 1 km ut på 7 meters djup och visar partiklar som kommer från Helgeå.

 

Foton: Robert Hansson
Film: Christer Doeleman / Redigerat: Jan Christensen

För mer information om Hanöbukten,
eller för att boka föredrag kontakta:

Kjell Andersson / SCSC Tel. 0704-912484