Lokalt Informations- och Planeringsmöte
Strandvillan i Åhus Kolonivägen 62
10 mars 2017 kl 13

Alla är välkomna. Inte bara intresserade direkta deltagare, utan även du som har förslag på aktiviteter eller undersökningsobjekt, vill sponsra projektet eller bara är nyfiken.

Under mötet hoppas vi på att idéer för Hanöbukten 2017 samlas och diskuteras.

  • Film Hanöbukten – LEVA eller LÅTA DÖ
  • Vilka är Swedish Coast And Sea Center, SCSC
  • Kort information om vad som gjorts 2016.
  • Gemensam vision och målsättning.
  • Marina undersökningar, filmning provtagningar.
  • Företag presenterar lösningar på rening av utsläpp.
  • Finns det idag resurser att tillgå för en bättre rening av utsläpp från Mörrums bruk, Södra CellMörrum och reningsverk ut i Helge å och Hanöbukten?
  • Informationsinsamling och plattform för inlämnande av lokala observationer.
  • Hur aktiverar vi t ex. skolorna/boende.
  • Informationsspridning och Utställningar. 


Sprid gärna denna information till dem
du tror är intresserade!

Välkomna!

Andreas Vos, Erik Skog och Kjell Andersson
Ålfiskare längs Hanöbukten

Artiklarna och filmen som SCSC tagit fram finns på: http://www.coastandseacenter.se
Filmen och Artikeln – LEVA eller LÅTA DÖ
BOTTENDÖD I HANÖBUKTEN!
Varje år dör mer än 100 ton ål i onödan….