Hur mår Östersjön egentligen? Och vem bryr sig…

Bilden här intill talar sitt tydliga språk, det är bara ett av de rör som spydde ut gips i Öresund från företag i Helsingborg och Landskrona. Helt lagligt dessutom.

För femtio år sedan – i april 1967 gjordes beräkningar av den påverkan utsläppen skulle göra på miljön i sundet. Den konsult som anlitades lovade att gipsen snabbt skulle lösa sig i vatten.  Vad konsulten inte hade med i sina beräkningar var vilken möjlighet vattnet på botten kunde ha för att lösa upp gipsen.

Tillstånd gavs och utsläppen startade. Utsläppen från de båda städerna kunde sammanlagt röra sig om 850 000 ton om året. I restprodukterna fanns avsevärda mängder av fosfor, fluor och tungmetaller som kadmium, koppar, bly, krom och nickel.

Fiskarena slog larm – död fisk, skadade fiskar, fiskar med tumörer. Ingen lyssnade – jobben på land var viktigare än fiskarna i havet – utsläppen fick fortsätta.

Gipsen spred sig med strömmarna i större delen av Öresund. Kvar blev också ett enormt gipsberg där rören mynnade ut på havets botten. Än idag, flera decennier senare, består djurlivet här mestadels av enstaka sjöstjärnor. Rören är kvar och samlar spöknät. Inga kontroller sker av vad som händer vid gipsbergen på Sundets botten, ingen vet vilka gifter som finns i gipsen eller om föroreningarna idag lösgörs vid bottenerosion. Ingen vet och ingen bryr sig…

Kontrollerna i Öresund var Öresunds vattenvårdsförbunds ansvar. Förbundet utgjordes av kommunerna och industrierna som förorenade havet, däribland Boliden Kemi och Supra. Dessa båda företag hade tillstånd att släppa ut de största mängderna förorenad gips i det känsliga Öresund.

Än idag, femtio år efter konsultrapporten, är det egenkontroll som gäller för företagen. Den som släpper ut giftet har tillstånd att kontrollera sig själv. Och då kan man fråga sig – vem bryr sig om hur Öresund mår?

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/gips-pa-havsbottnen-inget-liv-pa-50-ar

 

För mer information:

Kjell Andersson / SCSC
kjell@coastandseaceneter.se