Under våra undersökningar av Södra Cell Mörrum och Nymölla pappersbruks utsläpp i Hanöbukten kunde vi se både svavel och cyanobakterier. Det som är mest förvånande är att i de rapporter som vi har läst ifrån deras egenkontroller inte kan hitta något varken om svavelväte eller cyanobakterier, vilket vi ser när vi dyker i dessa grunda områden.

Vid våra undersökningar vid Södra Cell Mörrum pappersbruks flera kilometerlånga utsläppstub konstaterades det att bottnen var helt död. Vita svavelbakterier täckte bottnen och även här har utsläppen pågått i decennier.

 

Läs hela artikeln –klicka här