Historien fortsätter……

Efter dykningarna under Havsresan 2015 har det både hänt och genomförts en hel del intressant som berör bombplanet utanför Falsterbonäset, Halifax HR871.

KarlKanadensiska försvarsministeriet har haft en dialog med Svenska regeringen där de uttryckt sin önskan att bärga delar av flygplanet. Karl Kjarsgaard som leder Kanadas team “Halifax 57 Rescue” kommer hit i april för att med SCSC diskutera om,  hur och när  det är möjligt att genomföra bärgningen. I Kanada har man börjat att samla in pengar via donationer för att finansiera arbetet, se länk https://fundrazr.com/417498.

 

SCSC kommer att utgöra en viktig del vad gäller att realisera bärgningen. SCSC kommer att vara Karls naturliga väg in i Sverige tillika vara den “lokala” organisation som kommer att samla de nödvändiga resurser för att uppnå ett lyckosamt projekt.

SCSC kommer att driva projektet i samarbete med Lunds Universitet.

Den övergripande bedömningen är att projektet delas in två faser. Under fas ett kommer man att fortsätta det arbete som genomfördes under Havsresan 2015 d.v.s. frilägga flygplansvraket tillika dokumentera det. Under fas två kommer själva bärgningen att genomföras.

Efter mötet med Karl kommer SCSC presentera den handlingsplan som kommer att vara gällande för hela projektet.

För mer information se länkar:

http://www.calgarysun.com/2015/06/02/nantons-bomber-command-museum-has-salvage-plan-for-rcaf-halifax-bomber-in-waters-off-coast-of-sweden

http://www.57rescuecanada.com

http://havsresan.se

Här kan du läsa ett urklipp från Bo widfelts arkiv om: Halifax HR871

hr871

hr871
// ur tidningen Sydsvenskan, den 15 maj 2015

Vid frågor om projektet, vänligen kontakta:

Robert Hansson, 0736-25 75 52
Jan Christensen, 0708-44 39 42