Rådgivare och Experter


Lars-Göran Malmberg

Rådgivare och Expert till SCSC

Professor i Offentlig rätt samt Sjö- och annan transporträtt vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet.
Lars-Göran Malmberg har i sin verksamhet vid Handelshögskolans Juridiska institution tilldelats huvudansvaret för sjö- och transporträtt. Havet är ett av universitetets kärnområden där både undervisning och forskning står i centrum.
Malmberg har vid sin institution utvecklat ett flertal kurser med havet och juridiken som tema, både havsrätt och fartygsinriktad juridik. Malmberg har också medverkat i en rad olika tvärvetenskapliga forskningsprojekt, bland annat med vrakfrågor.
Han var del i organisationskommitteen för Wreck of the World III. Han har även genomfört den rättsliga analysen av rättsläget rörande Halifaxbombaren utanför Trelleborg.