Rådgivare och Experter


Lars-Göran Malmberg

Lars-Göran Malmberg

Rådgivare och Expert till SCSC

Professor i Offentlig rätt samt Sjö- och annan transporträtt

Vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet

Lars-Göran Malmberg har i sin verksamhet vid Handelshögskolans Juridiska institution tilldelats huvudansvaret för sjö- och transporträtt. Havet är ett av universitetets kärnområden där både undervisning och forskning står i centrum.

Malmberg har vid sin institution utvecklat ett flertal kurser med havet och juridiken som tema, både havsrätt och fartygsinriktad juridik. Malmberg har också medverkat i en rad olika tvärvetenskapliga forskningsprojekt, bland annat med vrakfrågor.

Han var del i organisationskommitteen för Wreck of the World III. Han har även genomfört den rättsliga analysen av rättsläget rörande Halifaxbombaren utanför Trelleborg.

Hans Hanson

Hans Hanson

Rådgivare och Expert till SCSC

Professor i Teknisk Vattenresurslära vid Lunds Universitet med inriktning mot fysikaliska kustprocesser (vågor, strömmar, sedimenttransport, kusterosion, översvämning, kustskydd, klimatpåverkan, m.m.). Chef för Avd. f. Teknisk Vattenresurslära sedan 2000. Verksam vid Lunds Universitet sedan 1976 och vid VIAK/VBB/Sweco sedan 1988. Har arbetat för US Army Corps of Engineers 1985 till 2012. Medlem i Editorial Board för Journal of Coastal Engineering, 1990-2015 (Elsevier, Nederländerna) och Journal of Coastal Research, 2010- (Coastal Engineering Research Foundation, USA). Medlem i International Steering Board för International Conference on Coastal Dynamics, 1991- och International Conference on Coastal Sediments, 1999-. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Arbetar med frågor som rör numerisk modellering av morfologisk kustutveckling, uppgrundning och vågrörelser i hamnar, muddring, klimatförändringar, kustskydd, planering och (integrerad) förvaltning av kustområden.

Har arbetat med kustprojekt i flertalet kustkommuner i södra Sverige. Har dessutom medverkat i ett stort antal internationella projekt i bl.a. Mocambique, Seychellerna, Egypten, Sri Lanka, Indonesien, Vietnam, Mauritius, British Guyana, Portugal, Italien, Frankrike, Brasilien, Spanien, Liberia, Barbados, Japan och USA. Visiting Researcher/Professor vid Coastal Engineering Research Center (USA), Texas A&M University (USA), James Cook University (Australien), Ministry of Public Works (Australien), University of Queensland (Australien), Ministry of Public Works (Spanien) och Universidad de Granada (Spanien).

Är medförfattare till mer än 250 vetenskapliga publikationer.