Rådgivare och Experter


Leif Bjelm

Leif Bjelm

Rådgivare och Expert till SCSC

Professor em. vid LTH/LU. Tillträde tjänsten1983 med ämnesbeskrivningen Georesursteknik.
Chef för verksamheten vid Teknisk Geologi till 2013/14. Forskning inom; Ingenjörsgeologi, tillämpad geofysik,
borrteknik, hydrogeologi och geotermisk energi. Dessutom ansvarig för flera internationella uppdrag i Afrika,
Mellanamerika, Svalbard och USA.

Stark marin koppling i och med anställningen som Miljökontroller vid Öresundsbrokonsortiet, etablering av tung oljeprospektering i Arktis under överinseende av Norska oljedirektoratet samt expert i ett projekt med kustzonsskydd i Guayana. Operativ expert och rådgivare inom Geo-området för de flesta större infrastrukturprojekten i södra Sverige sedan 1990-talet. Dvs.: Öresundsbron, Citytunneln, Knutpunkten och nu senast Hallandsåstunneln.

Inom energiområdet lade jag och medarbetarna vid Teknisk Geologi grunden till det mycket lyckade geotermiprojektet i Lund som tjänat Lunds fjärrvärmenät under ca 30 år. Ett världsomtalat projekt. Innehar ”turistcertifikat” i dykning. Reser mycket för att uppleva natur och nya kulturer. Bor i en gammal Skånegård och tar hand om vår hund och barnbarnen när tillfälle bjuds.

Lars-Göran Malmberg

Lars-Göran Malmberg

Rådgivare och Expert till SCSC

Professor i Offentlig rätt samt Sjö- och annan transporträtt

Vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet

Lars-Göran Malmberg har i sin verksamhet vid Handelshögskolans Juridiska institution tilldelats huvudansvaret för sjö- och transporträtt. Havet är ett av universitetets kärnområden där både undervisning och forskning står i centrum.

Malmberg har vid sin institution utvecklat ett flertal kurser med havet och juridiken som tema, både havsrätt och fartygsinriktad juridik. Malmberg har också medverkat i en rad olika tvärvetenskapliga forskningsprojekt, bland annat med vrakfrågor.

Han var del i organisationskommitteen för Wreck of the World III. Han har även genomfört den rättsliga analysen av rättsläget rörande Halifaxbombaren utanför Trelleborg.

Hans Hanson

Hans Hanson

Rådgivare och Expert till SCSC

Professor i Teknisk Vattenresurslära vid Lunds Universitet med inriktning mot fysikaliska kustprocesser (vågor, strömmar, sedimenttransport, kusterosion, översvämning, kustskydd, klimatpåverkan, m.m.). Chef för Avd. f. Teknisk Vattenresurslära sedan 2000. Verksam vid Lunds Universitet sedan 1976 och vid VIAK/VBB/Sweco sedan 1988. Har arbetat för US Army Corps of Engineers 1985 till 2012. Medlem i Editorial Board för Journal of Coastal Engineering, 1990-2015 (Elsevier, Nederländerna) och Journal of Coastal Research, 2010- (Coastal Engineering Research Foundation, USA). Medlem i International Steering Board för International Conference on Coastal Dynamics, 1991- och International Conference on Coastal Sediments, 1999-. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Arbetar med frågor som rör numerisk modellering av morfologisk kustutveckling, uppgrundning och vågrörelser i hamnar, muddring, klimatförändringar, kustskydd, planering och (integrerad) förvaltning av kustområden.

Har arbetat med kustprojekt i flertalet kustkommuner i södra Sverige. Har dessutom medverkat i ett stort antal internationella projekt i bl.a. Mocambique, Seychellerna, Egypten, Sri Lanka, Indonesien, Vietnam, Mauritius, British Guyana, Portugal, Italien, Frankrike, Brasilien, Spanien, Liberia, Barbados, Japan och USA. Visiting Researcher/Professor vid Coastal Engineering Research Center (USA), Texas A&M University (USA), James Cook University (Australien), Ministry of Public Works (Australien), University of Queensland (Australien), Ministry of Public Works (Spanien) och Universidad de Granada (Spanien).

Är medförfattare till mer än 250 vetenskapliga publikationer.