Under Havsresans fältvecka 7 till 13 maj 2018 i Vättern.   Vättern är Sveriges största dricksvattentäkt.   En dykares berättelse om ett dyk vid Massafabriken Olshammar: "Jag studerar ekosystemteknik på Lunds Tekniska Högskola och jobbar med dykning vid sidan av. För...