Havsresan 2021
i Landskrona

Filmen om Havsresan 2021  ->

Om Havsresan

Projektet Havsresan startades 1990 av Lunds universitet och Institutet för Kulturforskning.

Havsresan har drivits som ett samverkansprojekt med mottot: Visa – Veta – Värna.  Sedan 2018 arrangerar Swedish Coast and Sea Center (SCSC) Havsresan med en fältvecka med dykningar i samarbete med lokala dykklubbar, myndigheter och företag.

Grundtanken är att om man får en möjlighet att se allt som finns i och vid havet, och förstår hur mycket det ger oss, så ökar viljan att veta mer. Då kommer vi också att förvalta det väl. Vi försöker öka respekten för havet genom att lyfta fram tvärgående frågeställningar, goda exempel och visa på mångfalden i de nyttigheter havet ger. Vi kan naturligtvis inte bortse från de problem som finns, men vi försöker sätta dem i ett sammanhang.
I år kommer Havsresan att genomföras under sista veckan i augusti. Vi håller oss i området kring Landskrona och SCSC står för arrangemanget med stöd från ForSea, Landskrona stad, Länsstyrelsen Skåne, Hotell Öresund, Greenpipe, Karling, Marint Kunskapscenter, Marinverket och Alfdex.

Vi positionerar och dokumenterar vrak, plockar upp spökgarn, besöker en 8000 år gammal skog, undersöker sandsugningshål, tar bottenprover, filmar biotoper samt arrangerar aktiviteter för skolbarn med pedagoger från Marint Kunskapscenter.

På lördagen bjuder vi allmänheten på mat lagad av produkter från havet samt arrangerar olika aktiviteter för allmänheten tillsammans med Landskrona stad, ForSea och hotell Öresund.

Klicka på någon av pilarna för att nå information från tidigare Havsresor.

Tidigare Havsresor

Havsresan 2019 i Helsingborg

https://www.oresundsdykning.se/l/havsresan-2019/

http://2019.havsresan.se/

Havsresan 2018 i Vättern gjorde en film

Havsresan 2017 i Malmö.

http://2017.havsresan.se/

Äldre Havsresor

Havsresans schema.

                Aktiviteter Måndagen den 23 augusti.
• 10.00   Samling på Hotel Öresund för dykare för fördelning av båtar och aktiviteter.
               Därefter genomförs dykuppdrag med fokus på miljön i Öresund.
• 17.00   Återsamling för avrapportering av dykuppdrag.

               Aktiviteter tisdagen den 24 augusti.
• 9.00     Samling på Hotel Öresund för dykare för fördelning av båtar och aktiviteter.
               Därefter genomförs dykuppdrag med fokus på miljön i Öresund.
• 16.00   Återsamling för avrapportering av dykuppdrag.
• 17.00    Föredrag i Hotel Öresunds konferenslokal av Anders Ödman.
                “Landskronas historia och vattnets betydelse”.

                Aktiviteter onsdagen den 25 augusti.
• 9.00               Samling på hotell Öresund för dykare för fördelning av båtar och aktiviteter.
                         Därefter genomförs dykuppdrag med fokus på miljön i Öresund.
                         Bärgning av spökgarn från olika positioner i Öresund utanför Landskrona på uppdrag
                         av Länsstyrelsen Skåne med hjälp av yrkesdykare. Media kan deltaga
• 10.00 – 12.00 Marinpedagogisk verksamhet vid Lagunen för skolklasser.
                          Arrangeras av Marint kunskapscenter.
• 12.30 – 14.30 Marinpedagogisk verksamhet vid Lagunen för skolklasser.
                          Arrangeras av Marint kunskapscenter.
• 17.00              Återsamling för avrapportering av dykuppdrag.
•                        

                   Aktiviteter torsdagen den 26 augusti.
• 9.00                Samling på hotell Öresund för dykare för fördelning av båtar och aktiviteter.
                         Därefter genomförs dykuppdrag med fokus på miljön i Öresund.
• 10.00 – 12.00 Marinpedagogisk verksamhet vid Lagunen för skolklasser.
                          Arrangeras av Marint kunskapscenter.
• 12.30 – 14.30 Marinpedagogisk verksamhet vid Lagunen för skolklasser.
                          Arrangeras av Marint kunskapscenter.
  16.00              Återsamling för avrapportering av dykuppdrag.
• 17.00             Föredrag i Hotel Öresunds konferenslokal  av Marine Taste.
                         “Utveckla nya smaker från havet”.

                  Aktiviteter fredagen den 27 augusti.
• 9.00                Samling på Hotel Öresund för dykare för fördelning av båtar och aktiviteter.
                          Därefter genomförs dykuppdrag med fokus på miljön i Öresund.
• 10.00 – 12.00 Marinpedagogisk verksamhet vid Lagunen för skolklasser.
                           Arrangeras av Marint kunskapscenter.
• 12.30 – 14.30 Marinpedagogisk verksamhet vid Lagunen för skolklasser.
                          Arrangeras av Marint kunskapscenter.
• 15.00 – 17.00 Körning med ROV i hamnen uppkopplad till kommunens storbilds tv.
• 15.00 – 19.00 “Marine Taste” kommer att bjuda allmänheten på mat från havet
• 15.00 – 19.00 ForSea bjuder på prov från sina färjemenyer.
• 15.00 – 19.00 ForSea arrangerar skräpletning med priser.
• 17.00              Återsamling för avrapportering av dykuppdrag.

                    Aktiviteter lördagen den 28 augusti.
• 9.00                Samling på Hotel Öresund för dykare för fördelning av båtar och aktiviteter.
                          Därefter genomförs dykuppdrag med fokus på miljön i Öresund.
• 10.00 – 15.00 Marinpedagogisk verksamhet vid Lagunen för barn och ungdomar.
                          Arrangeras av Marint kunskapscenter.
• 10.00 – 17.00 ForSea arrangerar skräpletning med priser.
• 11.00 – 15.00 ForSea bjuder på prov från sina färjemenyer.
• 13.30              ForSea håller föredrag i Hotel Öresunds  konferenslokal om sina elfärjor
                           och övriga miljösatsningar inom ForSea.
• 11.00 – 15.00 Hotell Öresund bjuder allmänheten på mat från havet som wokas utomhus.
• 11.00 – 15.00 “Marine Taste” bjuder allmänheten på mat från havet.
• 13.00 –  15.00 Körning med ROV i hamnen uppkopplad till Landskrona stads storbilds tv.
• 14.00               Fridykning med ungdomar i inre vallgraven.
• 15.00               Debatt om miljön i Öresund i Hotel Öresunds konferenslokal.
                           Deltagare blir Kjell Andersson från SCSC, miljöstrategen Rainer Weich från Landskrona stad
                           och Michael Palmgren från Marint Kunskapscenter.
• 16.00               Paddling med SUP-brädor i hamnen.
                           Tävling mellan sponsorer. SCSC och kommunen.
• 16.00               Återsamling för avrapportering av dykuppdrag.
• 18.00               Avslutningsmiddag på Hotel Öresund

  Landskrona stad anordnar en “Nyhamnsdag” i samarbete med oss på lördagen med olika
  aktiviteter i anslutning till hamnen. Exempelvis kommer stadshuset att vara öppet, storbilds
  tv, liveband på båt/flotte i hamnen, restaurangerna håller öppet och hänger på temat om
  Havet. Samt en hel del annat som planeras nu.

  Aktiviteter söndagen den 29 augusti.
  Återställande av allt som inte hunnits med under lördagen.

 

      Aktiviteter tisdagen den 24 augusti.

• 17.00 Föredrag i Hotel Öresunds konferenslokal av Anders Ödman.
             “Landskronas historia och vattnets betydelse”.

        Aktiviteter torsdagen den 26 augusti.

• 17.00 Föredrag i Hotel Öresunds konferenslokal av Marine Taste.
             “Utveckla nya smaker från havet”.

         Aktiviteter fredagen den 27 augusti.
• 13.00 –  15.00 Körning med ROV i hamnen uppkopplad till Landskrona stads storbilds tv.
• 15.00 – 19.00 ForSea bjuder på prov från sina färjemenyer.
• 15.00 – 19.00 ForSea arrangerar skräpletning med priser.
• 15.00 – 19.00  “Marine Taste” bjuder allmänheten på mat från havet.

                Aktiviteter lördagen den 28 augusti.
• 10.00 – 15.00 Marinpedagogisk verksamhet vid Lagunen för barn och ungdomar.
                          Arrangeras av Marint kunskapscenter tillsammans med Landskrona stad.
• 10.00 – 17.00 ForSea arrangerar skräpletning med priser.
• 11.00 – 15.00 ForSea bjuder på prov från sina färjemenyer.
• 11.00 – 15.00  Hotell Öresund bjuder allmänheten på mat från havet som wokas utomhus.
• 11.00 – 15.00 “Marine Taste” bjuder allmänheten på mat från havet.
• 13.00 –  15.00 Körning med ROV i hamnen uppkopplad till Landskrona stads storbilds tv.
• 13.30               ForSea håller föredrag i Hotel Öresunds  konferenslokal om sina elfärjor
                           och övriga miljösatsningar inom ForSea.
• 15.00              Debatt om miljön i Öresund i Hotel Öresunds konferenslokal.
                          Deltagare blir Kjell Andersson från SCSC, miljöstrategen Rainer Weich från Landskrona stad
                          och Michael Palmgren från Marint Kunskapscenter.
• 16.00              Paddling med SUP-brädor i hamnen.
                          Tävling mellan sponsorer. SCSC och kommunen.

    Landskrona stad anordnar en “Nyhamnsdag” i samarbete med oss på lördagen med olika
    aktiviteter i anslutning till hamnen. Exempelvis kommer stadshuset att vara öppet,
    storbilds-tv, Liveband i hamnen, restaurangerna håller öppet och hänger på temat om Havet
    Samt en hel del annat som planeras nu.

 

Kontakta Havsresan

Kontakta Havsresans projektledning

Senaste SCSC Nyheterna

SCSC och P-Dyk bärgar spöknät

De flesta kustfiskare som tappar eller blir av med sitt fiskenät vet var nätet har förlorats eftersom kustfiskarna vill ju inte bli av med sina dyrbara nät. Vi dykare ser ofta spöknät. De flesta kustfiskare som tappar eller blir av med sitt fiskenät vet var nätet har...

read more

Project Salvage Halifax HR871!

The salvage of Halifax Hr871 on board the dive vessel River Thames 2022 is now completed. Video clips and photos may be seen at the FB-page: https://www.facebook.com/SwedishCoastandSeaCenter                     ...

read more

 

 

Havsresans Samarbetspartners och Sponsorer