Att vara medlem, sponsor eller donator i Swedish Coast and Sea Center innebär att du stödjer vår vision om ekologiskt hållbara hav och kuster

Du är förmodligen också intresserad av att bevara vårt svenska kulturarv som ofta vilar under ytan och riskerar att bli utsatt för plundring


Anmälan fartyg Havsresan 2021 i Landskrona.


I år kommer fältveckan genomföras i området kring Landskrona.
Swedish Coast and Sea Center, SCSC, står för arrangemanget i
samarbete med Landskrona stad.
Fältveckan börjar i år den 23 Augusti kl 10.00 med samling och genomgång i konferenslokalen på Hotel Öresund.
Det blir därefter dykning (om vädret tillåter) till och med den 28 Augusti. På lördagkvällen den umgås vi under den traditionella avslutningsfesten.
Fältveckan står för enklare lunchpaket för de som deltar. Kvällsmat bekostas av deltagarna själva.
Övernattningsmöjlighet finns, men då corona anpassning medfört ett kostsammare boende i enkelrum på Hotel Öresund räknar vi med att behöva ta 200 kr per natt från de som vill bo på hotellet.
Önskan om boende görs i samband med anmälan till dykning eller landtjänst här bredvid. De som gjort en intresse anmälan kommer att bli kontaktade för att ge oss mer uppgifter och då får ni också göra en bindande anmälan.

Måndagen den 27 maj inleds med ett informationsmöte kl 10.00.
Efterföljande dagar hålls planeringsgenomgång kl 8.30, och om vädret tillåter planeras avfärd strax efter 9. Vi har möte varje kväll 18.00 på Hotell Öresund för avrapportering och information om nästa dags uppdrag.

Vi hoppas att deltagande dykare vill bli medlemmar i SCSC och vi kommer att prioritera medlemmar i de fall det krävs pga begränsade resurser. Typ boende och plats på båtar.
Som medlem är du också välkommen att engagera dig i verksamheten, det är du själv som bestämmer i vilken omfattning, behov finns alltid. Hör av dig och berätta vad du är intresserad av.
Som medlem för du löpande information via e-post och hemsida om vad föreningen tar sig för och planerar. Du kommer också att få förtur till att engagera dig i de projekt där SCSC behöver hjälp.
Gå till sidan “Bli medlem/Sponsor” för att lösa medlemskap.

 

 

 

Samarbetspartners / Sponsorer