Provtagning på svenskt vatten av hav och sjöar har pågått i decennier. I många decennier har det tagits prover på sjuk fisk och vatten mitt ute på Östersjön och i våra sjöar. Har någon förändring åstadkommits, vad har hänt?

Inget alls verkar hänt om man tittar under vattenytan, utsläppen har snarare ökat i kvantitet och blivit till det sämre för ekosystemet. Har svenska skattebetalare blivit lurade på skattemedel under årtionden?

Svaret verkar onekligen vara ja på den frågan. Östersjön och våra sjöar och fisk verkar bara bli sjukare. Fisk förflyttar sig och vatten är en flyktig/rörlig vätska. Utspädningseffekten av en förorenande vätska i en större vattenkvantitet som en stor sjö eller ett hav är enorm. Gör man inte provtagningen intill själva utsläppet så är det i stort sett meningslöst att ta ett vattenprov.

Det enda dessa prover egentligen säger är att någonstans inom ett geografiskt område finns det ett utsläpp som gör fisken sjuk och vattnet dåligt.

Detta är något som vi redan vet då vi har adresserna till alla utsläpp. Adresserna har Mark & Miljödomstol, Länsstyrelsen och Kommuner eftersom dom ger tillstånd till företag och reningsverk a släppa ut föroreningar.
Vilket gift som helst kan få släppas ut bara det drygas ut med rent vatten i x antal kubik. Inget stopp över tid verkar finnas. Utsläppen kan ha pågått i decennier. Effekterna på ekosystemet i närområdet kan vara förödande. Även mindre utsläpp kan över tid få katastrofala följder. Företagen granskar sig själva genom egenkontroller. Kontrollpunkterna ligger oftast långt ifrån själva utsläppspunkten och är därmed helt meningslösa.

Inte ett enda av dessa geografiskt belägna utsläppen i våra sjöar och längs vår kust har stoppats genom massprovtagning på vatten eller fisk. 40 års forskning verkar vara helt meningslös.
Länsstyrelser och kommuner tar nästan enbart vattenprover som inte säger något om var det finns ett geografiskt problem. För a förstå var ett ekosystem är sjukt behöver man vara på plats med dykare och titta på faunan i det direkta närområdet av utsläppet och ta sedimentprover.

Vår natur fortsätter att bli förgiftad i stor skala och dör och vi blir sjuka och avlider.

Varför har inga utsläpp stoppats?
Varför görs inga undersökningar i problemområden intill utsläpp? Varför finns ingen granskande myndighet med dykande personal? Vill myndigheter och företag ta död på vår natur och oss själva?

Vad är syftet med Mark & Miljödomstol, Länsstyrelsen om de inte sätter säkerheten för vår natur och oss själva i första rummet?

Idag på 2000-talet finns det modern reningsteknik för a sköta allt det här på land. Andra nationer ligger i framkant som Kanada. Även i Sverige och Danmark har positiva förändringar skett. Öresund har sedan 80-talet sakta återhämtat sig tack vare a allmänheten blev uppmärksammad på utsläpp som skedde under vattenytan. Det ledde till att en stor demonstration gjordes med 10000 människor som tågade för ett rent Öresund. Politiken tog sitt ansvar och utsläpp stoppades över ett stort geografiskt område.

Vi ska alla sopsortera och ta ansvar för vår miljö, men bakom våra ryggar pågår en storskalig förstörelse av vårt ekosystem där företag och myndigheter tillåter utsläpp. Tillstånd för utsläpp kan dessutom köpas för pengar. De med mest finanser släpper så klart ut mest gift. Fungerar inte Svensk myndighetsutövning kan vi tillsammans göra något åt det. Vi lever i en demokrati, vi kan alla göra bruk av vår demokratiska makt och göra något åt saken. Danskarna skrotade sin skattemyndighet när den inte fungerade för att bygga upp något bättre. Kan dom kan vi.

Det är dags för oss alla att vakna upp. Våra sjöar och vårt hav håller på att dö men problematiken är enkel och lösningar finns. Det är dags a vi gör något åt det och stoppar utsläppen.

Tillsammans gör vi skillnad!

UnknownFör att stödja SCSC och vårt arbete –
SWISHA bidrag till: 123 471 47 05

För mer information:
Kjell Andersson kjell@coastandseacenter.se Tel. 0704-912484
Andreas Vos andreas@coastandseacenter.se Tel. 0732-018842

Foto Ovan: Patrik Svensson

Länk till PDF: Provtagning pågår!