Att vara medlem, sponsor eller donator i Swedish Coast and Sea Center innebär att du stödjer vår vision om ekologiskt hållbara hav och kuster

Du är förmodligen också intresserad av att bevara vårt svenska kulturarv som ofta vilar under ytan och riskerar att bli utsatt för plundring

                                                       Information om Havsresan 2023.

Lunds Tekniska Högskola (LTH) startade Havsresan 1990 och Havsresan har sedan dess skapat engagemang och pekat på viktiga kultur- och miljöfrågor i hav och kust. Vi förväntar oss att Havsresan skall resultera i en ökad medvetenhet om den lokala miljön och marina kulturhistorien i våra hav där Havsresan genomförs. Vi använder oss av media för att få uppmärksamhet inför aktiviteterna. Både TV och press brukar uppmärksamma Havsresan i nyhetssändningar och artiklar.
Lokala myndigheter, företag samt allmänheten inbjuds att vara delaktiga i projektet. Vi vill visa allmänheten och framför allt barn och ungdom havets och kustens värden. Vi vill väcka deras intresse så de vill veta mer samt få dem att vilja värna orm vår kust och våra hav.
Havsresan genomförs i samverkan med Malmö sportdykarklubb (www.msdk.se )
och Marint Kunskapscentrum från Malmö (www.smkc.se).
I år kommer Havsresan att genomföras under Kristi himmelsfärdsveckan i maj (15-20/5). Vi håller oss i området kring Malmö och SCSC står för arrangemanget med stöd från våra sponsorer. Vi kommer att ha Nyhamn i Malmö som utgångspunkt för våra aktiviteter, där galaisen Helene samt våra båtar kommer att finnas. Det kommer att finnas intressanta och viktiga dykningar med miljö som fokus samt dykningar på marin kulturhistoria.

Är ni intresserade att delta så skicka en intresseanmälan till:   erik@coastandseacenter.se

Med vänlig hälsning
Klas Thermaenius Projektledare Havsresan +46708-831217
klasthermaenius@gmail.com
www.coastandseacenter.se
https://www.facebook.com/SwedishCoastandSeaCenter/

 

 

Samarbetspartners / Sponsorer