SCSC och World Maritime University anordnar ett möte den 4 juli om miljöförstöringen av Hanöbukten.

Nu 4 juli börjar vi planera för provtagningar, filmning och dokumentation i Hanöbukten. Filmen är tänkt att bli ca tio minuter lång och innehålla både det positiva och det negativa i havet, kusten och åarna. Material från Havsresan 2014 och Bengt Lundbergs film från en vik i Hanöbukten kommer bland annat att användas.

Exempel på platser/aktiviteter för filmning och provtagning.

 • Åar som mynnar ut i Hanöbukten.
 • Reningsverk som släpper ut avloppsvatten.
 • Dikning kring åar och dess biflöden.
 • Strömförhållande och provtagningspunkter ute i Hanöbukten.
 • Fiskens status.
 • Varför fisken skyr inre Hanöbukten?
 • Åvattnens utbredning ute i Hanöbukten.
 • Industriavlopp ut i Hanöbukten.
 • Vattnet och botten utanför Rinkaby och Ravlunda skjutfält.
 • Vrak utanför Kivik och Åhus.
 • Marina djur och växter.

ALLA är välkomna!

Plats och möteslokal är inte spikat än. Beror på antalet som kommer. Vi återkommer om detta på fredagen den 1 juli.

Anmälan om deltagande senast torsdag den 30 juni till kjell@coastandseacenter.se

 

Vid frågor kontakta:

Kjell Andersson, SCSC 0704-912484

Foto: Robert Hansson