Havsresan 2021
i Landskrona

Startar 23 Augusti

Aktiviteter måndagen den 23 augusti.
• Samling på Hotel Öresund för dykare kl 9 för fördelning av båtar och aktiviteter. Därefter genomförs dykuppdrag med fokus på miljön i Öresund. Återsamling kl 16 för avrapportering.

Komplett schema nedan.

Om Havsresan

Projektet Havsresan startades av Lunds universitet 1990 och har drivits som ett samverkansprojekt med mottot: Visa – Veta – Värna. Sedan 2018 arrangerar Swedish Coast and Sea Center (SCSC) Havsresan med en fältvecka med dykningar i samarbete med lokala dykklubbar, myndigheter och företag.

Grundtanken är att om man får en möjlighet att se allt som finns i och vid havet, och förstår hur mycket det ger oss, så ökar viljan att veta mer. Då kommer vi också att förvalta det väl. Vi försöker öka respekten för havet genom att lyfta fram tvärgående frågeställningar, goda exempel och visa på mångfalden i de nyttigheter havet ger. Vi kan naturligtvis inte bortse från de problem som finns, men vi försöker sätta dem i ett sammanhang.
I år kommer Havsresan att genomföras under sista veckan i augusti. Vi håller oss i området kring Landskrona och SCSC står för arrangemanget med stöd från ForSea, Landskrona stad, Länsstyrelsen Skåne, Hotell Öresund, Greenpipe, Karling, Marint Kunskapscenter, Marinverket och Alfdex.

Vi positionerar och dokumenterar vrak, plockar upp spökgarn, besöker en 8000 år gammal skog, undersöker sandsugningshål, tar bottenprover, filmar biotoper samt arrangerar aktiviteter för skolbarn med pedagoger från Marint Kunskapscenter.

På lördagen bjuder vi allmänheten på mat lagad av produkter från havet samt arrangerar olika aktiviteter för allmänheten tillsammans med Landskrona stad, ForSea och hotell Öresund.

Klicka på någon av pilarna för att nå information från tidigare Havsresor.

Tidigare Havsresor

Havsresan 2019 i Helsingborg

https://www.oresundsdykning.se/l/havsresan-2019/

http://2019.havsresan.se/

Havsresan 2018 i Vättern gjorde en film

Havsresan 2017 i Malmö.

http://2017.havsresan.se/

Äldre Havsresor

Preliminärt tidsschema.

Aktiviteter måndagen den 23 augusti.
• Samling på Hotel Öresund för dykare kl 9 för fördelning av båtar och aktiviteter. Därefter
genomförs dykuppdrag med fokus på miljön i Öresund. Återsamling kl 16 för
avrapportering.

Aktiviteter tisdagen den 24 augusti.
• Samling på Hotel Öresund för dykare kl 9 för fördelning av båtar och aktiviteter. Därefter
genomförs dykuppdrag med fokus på miljön i Öresund. Återsamling kl 16 för
avrapportering.
• Föredrag på vår konferenslokal i Hotel Öresunds kl 17:00 av Anders Ödman om
Landskronas historia och havet.

Aktiviteter onsdagen den 25 augusti.
• Samling på hotell Öresund för dykare kl 9 för fördelning av båtar och aktiviteter. Därefter
genomförs dykuppdrag med fokus på miljön i Öresund. Återsamling kl 16 för
avrapportering.
• Upptagning av spökgarn från olika positioner i Öresund utanför Landskrona på uppdrag
av Länsstyrelsen Skåne med hjälp av yrkesdykare. Media kan deltaga
• Marinpedagogisk verksamhet vid Lagunen för skolklasser, arrangeras av Marint
kunskapscenter, tillsammans med skolor i Landskrona.

Aktiviteter torsdagen den 26 augusti.
• Samling på hotell Öresund för dykare kl 9 för fördelning av båtar och aktiviteter. Därefter
genomförs dykuppdrag med fokus på miljön i Öresund. Återsamling kl 16 för
avrapportering.
• Marinpedagogisk verksamhet vid Lagunen för skolklasser, arrangeras av Marint
kunskapscenter, tillsammans med skolor i Landskrona.3.Föredrag på vår konferenslokal i
Hotel Öresund om mat från havet
• Föredrag på vår konferenslokal i Hotel Öresund kl 17:00 om att utveckla nya smaker från
havet av Marine Taste.

Aktiviteter fredagen den 27 augusti.
• Samling på Hotel Öresund för dykare kl 9 för fördelning av båtar och aktiviteter. Därefter
genomförs dykuppdrag med fokus på miljön i Öresund. Återsamling kl 16 för
avrapportering.
• Körning med ROV i hamnen uppkopplad till kommunens storbilds tv.
• Marinpedagogisk verksamhet vid Lagunen för skolklasser, arrangeras av Marint
kunskapscenter, tillsammans med skolor i Landskrona.
• “Marine Taste” kommer att bjuda allmänheten på mat från havet
• ForSea bjuder på prov från sina färjemenyer.

Aktiviteter lördagen den 28 augusti.
• Samling på Hotel Öresund för dykare kl 9 för fördelning av båtar och aktiviteter. Därefter
genomförs dykuppdrag med fokus på miljön i Öresund. Återsamling kl 16 för
avrapportering.
• Marinpedagogisk verksamhet vid Lagunen för skolklasser, arrangeras av Marint
kunskapscenter, tillsammans med skolor i Landskrona.
• Körning med ROV i hamnen uppkopplad till Landskrona stads storbilds tv.
• Prova på dyk på Citadellbadet med HSDK Delfinen.
• ForSea arrangerar skräpletning med priser.
• Hotell Öresund kommer att bjuda allmänheten på mat från havet under lördagen den 29
augusti som wokas utomhus.
• “Marine Taste” kommer att bjuda allmänheten på mat från havet.
• ForSea bjuder på prov från sina färjemenyer.
• ForSea håller föredrag kl 13:30 i vår konferenslokal på Hotel Öresund om deras elfärjor
och övriga miljösatsningar.
• Debatt om miljön i Öresund kl 15:00 i vår konferenslokal på Hotel Öresund. Deltagande
blir en miljöstrateg från Landskrona stad, Mickael Palmgren, Marint Kunskapscenter och
en politiker med engagemang för miljön.
• Paddling med SUP-brädor i hamnen kl 16:00, tävling mellan sponsorer. SCSC
eller kommunen.
• Avslutningsmiddag kl 18:00 på Hotel Öresund
• Fridykning i inre vallgraven.

Landskrona stad anordnar en “Nyhamnsdag” i samarbete med oss på lördagen med olika
aktiviteter i anslutning till hamnen. Exempelvis kommer stadshuset att vara öppet, storbilds
tv, liveband på båt/flotte i hamnen, restaurangerna håller öppet och hänger på temat om
Havet. Samt en hel del annat som planeras nu.

Aktiviteter söndagen den 29 augusti.
Återställande av allt som inte hunnits med under lördagen.

 

Aktiviteter tisdagen den 24 augusti.
• Föredrag på vår konferenslokal i Hotel Öresunds kl 17:00 av Anders Ödman om
Landskronas historia och havet.

Aktiviteter torsdagen den 26 augusti.
• Föredrag på vår konferenslokal i Hotel Öresund kl 17:00 om att utveckla nya smaker från
havet av Marine Taste.

Aktiviteter fredagen den 27 augusti.
• “Marine Taste” kommer att bjuda allmänheten på mat från havet
• ForSea bjuder på prov från sina färjemenyer.

Aktiviteter lördagen den 28 augusti.
• Marinpedagogisk verksamhet vid Lagunen för barn och ungdomar, arrangeras av Marint
kunskapscenter tillsammans med Landskrona stad.
• Körning med ROV i hamnen uppkopplad till Landskrona stads storbilds tv.
• Prova på dyk på Citadellbadet med HSDK Delfinen.
• ForSea arrangerar skräpletning med priser.
• Hotell Öresund kommer att bjuda allmänheten på mat från havet under lördagen den 29
augusti som wokas utomhus.
• “Marine Taste” kommer att bjuda allmänheten på mat från havet.
• ForSea bjuder på prov från sina färjemenyer.
• ForSea håller föredrag kl 13:30 i vår konferenslokal på Hotel Öresund om deras elfärjor
och övriga miljösatsningar.
• Debatt om miljön i Öresund kl 15:00 i vår konferenslokal på Hotel Öresund. Deltagande
blir en miljöstrateg från Landskrona stad, Mickael Palmgren, Marint Kunskapscenter och
en politiker med engagemang för miljön.
• Paddling med SUP-brädor i hamnen kl 16:00, tävling mellan sponsorer. SCSC
eller kommunen.

Landskrona stad anordnar en “Nyhamnsdag” i samarbete med oss på lördagen med olika
aktiviteter i anslutning till hamnen. Exempelvis kommer stadshuset att vara öppet, storbilds
tv, liveband på båt/flotte i hamnen, restaurangerna håller öppet och hänger på temat om
Havet. Samt en hel del annat som planeras nu.

 

Kontakta Havsresan

Anmäl Dykare eller funktionär till Havsresan
Anmäl en dykbåt till Havsresan
Kontakta Havsresans projektledning

Senaste SCSC Nyheterna

SCSC och P-Dyk bärgar spöknät

De flesta kustfiskare som tappar eller blir av med sitt fiskenät vet var nätet har förlorats eftersom kustfiskarna vill ju inte bli av med sina dyrbara nät. Vi dykare ser ofta spöknät. De flesta kustfiskare som tappar eller blir av med sitt fiskenät vet var nätet har...

read more

 

 

Havsresans Samarbetspartners och Sponsorer